Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Προβολή 9 12 18 24

LONG LIFE COOLANT -25 °C

Εξαιρετικής ποιότητας προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) βάσεως αιθυλενογλυκόλης. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνο με το BS 6580:2010. Κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες. Η δράση του συνεχίζεται για τουλάχιστον διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιψυκτικά υγρά. Δεν περιέχει νιτρώδη, αμίνες, φωσφορικά άλατα, βόρακα, πυριτικά άλατα.

LONG LIFE COOLANT -36 °C

Εξαιρετικής ποιότητας προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) βάσεως αιθυλενογλυκόλης. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνο με το BS 6580:2010. Κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες. Η δράση του συνεχίζεται για τουλάχιστον διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιψυκτικά υγρά. Δεν περιέχει νιτρώδη, αμίνες, φωσφορικά άλατα, βόρακα, πυριτικά άλατα.

LONG LIFE COOLANT 100%

Εξαιρετικής ποιότητας συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ βάσεως αιθυλενογλυκόλης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του BS 6580:2010. Κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες. Η δράση του συνεχίζεται για τουλάχιστον διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιψυκτικά υγρά. Δεν περιέχει νιτρώδη, αμίνες, φωσφορικά άλατα, βόρακα, πυριτικά άλατα και διαλύεται με νερό βρύσης σε ποσοστό ανάλογα με τις ανάγκες επιθυμητής προστασίας.